جدیدترین مطلب
ارتجاع منطقه و "حل مسئله فلسطین"! در حاشیه اجلاس کشورهای عربی و اسلامی

روز شنبه ۱۱ نوامبر، درست روزی که اسرائیل شدیدترین بمبارانهای خود را در نوار غزه آغاز میکرد و مردم بیگناه فلسطین را زیر آوار بیمارستان و مدرسه و هرسرپناه  دفن میکرد، روزی که مردم در سرتاسر جهان، از لندن تا قاهره، از کیپ تاون تا پاریس، از سیدنی تا واشنگتن برای آتش بس فوری و پایان دادن به این نسل کشی و توحش دولت اسرائیل شهرها را تسخیر کرده بودند، "اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی" با هیاهو و تبلیغات و وعده "عکس العمل شدید این اجلاس" در شهر جده برگزار شد. اجلاسی که یکبار دیگر فساد، ورشکستگی اخلاقی و سیاسی شرکت کنندگان و ادعای دروغین تمامی آنان در "دفاع از مردم فلسطین" را عریان تر از همیشه در مقابل چشم جهانیان و بخصوص مردم منطقه قرار داد.

هالوکاست در غزه، کلوپ گانگسترهای جهانی در لبه پرتگاه

هالوکاستی دهشتناک توسط دولت فاشیست اسرائیل در نوار غزه در جریان است و قدرتهای غربی و تمام ماشین جنگی آن، از پارلمانها تا دستگاه تبلیغات جنگی آنان که به نام میدیا، شرکای جرم این جنایت اند!

  • طی شش روز اول حمله اسرائیل به نوار غزه، شش هزار بمب (یعنی روزی ۱۰۰۰ بمب، ساعتی ۱۵۰ بمب و هر دو دقیقه ۵ بمب) بر سر مردم بیگناه غزه ریخته اند. به گفته منابع رسمی دول مرتجع غربی میزان بمبی که اسرائیل در ۶ روز روی مردم غزه (در مساحت ۳۶۰ کیلومتر مربعی) ریخته برابر میزان بمبی است که امریکا طی یکسال روی مردم افغانستان ریخته است. هر یک دقیقه ۷ نفر کشته میشوند. بیش از ۷۰ خانواده فلسطینی کاملا از بین رفته اند!
  • در این شش روز دولت اسرائیل از بمبهای فسفری، که قانونا ممنوع است، استفاده کرده و "جهان متمدن" (گانگسترهای جهانی) و مافیای میدیای اش حتی حاضر به نام بردن از آن نمیشوند.
بساط کثیف افغانستانی ستیزی تان را جمع کنید!

اخیرا و همزمان سونامی سیاسی مهوع، کثیف و نژادپرستانه ای علیه بخشی از شهروندان در ایران، یعنی طبق معمول شهروندان با پیشینه افغانستانی، براه افتاده است. در حالیکه با هیچ تحرک مهاجرتی عظیم بسوی ایران روبرو نیستسم و اتقاق تازه ای در این زمینه نیفاده است.

معلوم نیست چرا! چه اتفاقی افتاده است! که ناگهان پابه پای نشریات حکومتی در ایران و اظهارات تحریک آمیز و نژادپرستانه مقامات و مسئولینی که نظام شان پرونده قطوری از رفتارهای غیرانسانی، فاشیستی و "برده وار" با نسل های مختلف مهاجرین از افغانستان داشته و دارند و این بخش از شهروندان سیستماتیک از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم می شوند، ناگهان وجدان نژادپرستانه راست در اپوزیسیون هم "بیدار شده" است! و رسانه های این اپوزیسیون غالبا راست پادشاهی خواه هم، تلاش میکند که دوان دوان خود را به خط مقدم این تحرک فاشیستی برساند.

پلنوم ۵۵ کمیته مرکزی حزب و مباحث آن   گفتگو رادیو نینا با آذر مدرسی  

آسو سهامی: بیننده و شنونده یکی دیگر از برنامه های رادیو نینا هستید، پلنوم ۵۵ کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی) با شرکت اکثریت اعضای کمیته مرکزی در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۹ و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم به کار خود شروع کرد.

سپس گزارش کار حزب در فاصله بین دو پلنوم، اوضاع سیاسی ایران وکردستان و وظایف ما، برگزاری کنگره آتی حزب، قرار و قطعنامه ها، مورد بحث و تبادل نظررفقای کمیته مرکزی در پلنوم قرار گرفت و دستور پایانی پلنوم طبق روال همیشه انتخاب دبیر کمیته مرکزی و همچنین انتخابات کمیته رهبری آتی در دستور کار قرار گرفت.

آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی) در این برنامه با ما است و می خواهیم در خصوص پلنوم و مباحث آن با ایشان گفتگوی داشته باشیم.

برای پیروزی آماده شویم

مردم آزادیخواه ایران

یکسال از خیزش عظیم شما علیه حکومت ضد زن و قوانین ارتجاعی آن، علیه فقر و استبداد میگذرد. سال گذشته در چنین روزهایی سرتاسر ایران در آتش خشم و نفرت شما از جمهوری اسلامی می سوخت و همزمان عطش پایان ناپذیر شما برای آزادی، رهایی و برابری، جهان را مات و مبهوت خود کرد و پیکر نحیف ارتجاع را نحیف تر کرده و زمین را زیر پایش به لرزه در آورد. صدای انقلاب تان را همگان از تهران تا واشتگتن و لندن و برلین و مسکو شنیدند. ارتجاع برای سرکوب یا به بیراهه بردن آن به تکاپو افتاد و مردم متمدن و آزادیخواه جهان در برابری جسارت، اتحاد، قدرت و عظم تان سر تعظیم فرود آوردند و در کنار شما خیابانها را در سرتاسر جهان به تسخیر در آوردند و همصدا با شما فریاد زدند "زن، زندگی، آزادی"!