پس از هشت ما کشتار و نسل کشی و ریختن بیش از ۷۰۰ هزار تن بمب بر سر مردم بیگناه در جغرافیایی کوچکی به وسعت۴۰ کیلومتر طول و ۱۰ کیلومتر عرض،  پس از کشتار بیش از ۳۶ هزار نفر (نیمی از آنان کودکان بیگناه) و زخمی شدن ۸۳ هزار نفر، بیش از ۱۰ هزار نفر مفقود، نابودی بیش از ۸۰ درصد ساختمانها، از واحد مسکونی تا مدرسه و بیمارستان و دانشگاه، منجمله۳۳ بیمارستان و ۵۵ مرکز بهداشت و ....  تخریب تمام زیربنای اقتصادی و اجتماعی آن، هشت ماه حمایت مالی-سیاسی-نظامی و تسلیحاتی بی چون و چرای دول غربی و در راس آن امریکا از دولت فاشیست اسرائیل، جو بایدن، این پهلوان پنبه جهان متعفن "آزاد"، با ״طرح آتش بس״ و با وعده صلح به میدان آمد. کسی که بیش از هشت ماه است هر نوع تلاشی برای حتی تخفیف کشتار و توقف بشردوستانه را بلوک کرد، امروز به خود جرات میدهد در اوج وقاحت اعلام کند خواهان پایان این ״جنگ״ است.

طرحی که ابتدا با هیاهوی میدیای دست راستی و تبلیغ اینکه ״کلید پایان کشتار در نوار غزه در دست امریکا و شخص بایدن است״، و تحت عنوان وقیحانه ״کلید خوردن״ حل مسئله فلسطین و پایان دادن به مصائب ۷۵ سال گذشته مردم فلسطین، مطرح شد. اما این هیاهو حتی در میان راست ترین میدیا ها هم عمر چندانی نداشت. حتی تبدیل آن به قطعنامه شورای امنیت، هیجان چندانی را در میان اتاقهای فکری میدیای دست راستی و ژورنالیستهای نان به نرخ روز آن دامن نزد و همگان به حق از قطعنامه شورای امنیت بعنوان طرح بایدن نام میبرند.  

پز پیام آور صلح طلب بودن بایدن، این مومیایی متحرک و شریک جرم جنایات دولت فاشیست اسرائیل و طرح پرو اسرائیلی و ضدفلسطینی مشترک او و بخشی از هیئت حاکمه اسرائیل، چنان پوچ بود که حتی صدای بخش کمی متفکر تر و باوجدان تر میدیا را هم در آورد.

نه بایدن و بلینکن و نه نتانیاهو و گالانت در توضیح یا برخورد با این طرح و هدف آن کمترین مخفی کاری یا رودربایستی نداشتند. تبدیل این طرح پوچ، مینیمالیستی و پرو اسرائیلی به طرح ״آتش بس دائم״ برای ״حل مسئله فلسطین״ را به میدیای خود سپردند که آنها هم از اینکار عاجز ماندند.

بایدن سخنرانی خود را با این جمله آغاز میکند که: ‌״وقت آن رسیده مرحله جدیدی را آغاز کرد. که اسرا به خانه برگردند، که اسرائیل امن باشد، که رنجها و مصائب متوقف شوند، وقت آن رسیده که این جنگ تمام شود تا روز دیگری آغاز شود!״

و برای رفع نگرانی نتانیاهو اعلام کرد: ״ اسرائیل در هدف خود (نابودی حماس) موفق شده و حماس عملا از بین رفته و از نظر نظامی قادر به عملیات علیه اسرائیل نیست״ و البته همزمان از حماس میخواهد فوری این طرح را قبول کند و در طرح از مذاکرات میان حماس و دولت اسرائیل و توافقات میان آنان میگوید.  

نتانیاهو با اعلام اینکه با آتش بس موافق است اما جنگ تا نابودی کامل سیاسی و نظامی حماس ادامه خواهد یافت، عملا بازی طرح پیشنهادی طرح دولت اسرائیل است و بحث آتش بس دائم و تمام تبلیغات بی سروته حول پایان نسل کشی در نوار غزه و کشتار و سرکوب در کرانه باختری را بر باد داد.

یکباره امیدواری ها و وعده ״پایان جنگ״ جای خود را به تحلیل بر سر اختلاف میان نتانیاهو و بایدن، صلح طلب بودن بایدن و سرسختی نتانیاهو، تحلیل استعفاها در کابینه جنگی و دولت اسرائیل و تردیدها در مورد مفاد این طرح و ضامن های اجرایی آن، تحلیل کمبودهای آن و .... داد.

ظاهرا قرار است مردمی که هشت ماه است زمین را زیر پای بایدن و ماکرن و شولتس و سیسی و سایر حامیان دولت اسرائیل به لرزه در آورده اند، هشت ماه جدال روزمره علیه کشتار و نسل کشی مردم بیگناه فلسطین و بر سر آزادی آنان از چنگال دولت صهیونیست اسرائیل، هشت ماه اعتراض و جنگ علیه دولتهای خودی برای حمایت بی چون و چرا و شرکت شان در این نسل کشی، را فراموش کنند. قرار است ״تعهد مادام العمر״ بایدن و سران دول غربی به اسرائیل، ارسال دهها هزار تن بمب و موشک و خمپاره و ... به ارتش اسرائیل را تا اطلاع ثانوی بایگانی کنند وعقربه ذهن و وجدان خود را صفر کنند و با هلهله و ولوله به استقبال طرح ״جنساید جو״ بروند. قرار است شهروندان آزادیخواه در اروپا و امریکا طوق نادانی و حماقت را، که بایدن و نتانیاهو و بلینکن و ... تلاش میکنند به گردنشان بیندازند، مفتخرانه قبول کنند و به استقبال دادن جایزه صلح نوبل به بایدن بروند.

سیاستمداران امروز در ״جهان آزاد״، ״جامعه جهانی״، یا هر لقب بی مسمای دیگری که به خود میدهند، چنان در توهمات و حبابی که برای خود ساخته اند غرق شده اند که حتی نیشخند دوستان شان در میدیا یا در خارج از این "لالا لند" را نمیبینند! تصور اینکه هیچ کسی با حداقلی از شعور این طرح را بعنوان طرحی برای پایان دادن به نسل کشی، طرحی برای آماده کردن شرایط حل معضل فلسطین و پایان دادن به تمام رنج و درد و مصائب مردم فلسطین قبول نمی کند و با اطمینان خاطر از اینکه بایدن و شورای امنیت ضامن صلح و آتش بس و آینده ای کمی بهتر برای مردم فلسطین اند، به خانه نمی رود و نفس راحتی نمی کشد، برای این مسخ شدگان در جهان وارونه خود غیر ممکن است. این ها نه ابله اند و نه خود را به ابلهی میزنند! در بن بست هستند و راه فراری ندارند! ناچارند خود را به نادانی بزنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگاه دارند! بایدن میداند هر عقب نشینی او و کابینه نتانیاهو، میدان تعرض وسیع تری را برای شهروندان در اسرائیل و آمریکا و در جهان، علیه این نسل کشی باز میکند. این طرح تنها برای تبلیغات انتخاباتی است و نه بیشتر!

طرح بایدن و قطعنامه شورای امنیت نه طرحی برای پایان دادن به جنگ است نه طرحی برای آماده کردن زمینه برای حل معضل فلسطین! این طرح در بهترین حالت تکرار قطعنامه ״توقف بشردوستانه״ ای است که چند ماه پیش دولت بایدن آنرا وتو کرد. تنها مرحله روشن و فوری این طرح آتش بس شش هفته ای، آزادی اسرای اسرائیل و باز کردن راه کمک رسانی موقت به نوار غزه است. بند دوم یعنی ״پایان خصومت در ازای آزادی همه گروگان هایی که هنوز در غزه هستند، و خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه״ منوط به توافق طرفین، دولت اسرائیل و حماس، است. در شرایطی که نتانیاهو و دولت اولترا فاشیست آن رسما اعلام کرده اند جنگ تا نابودی حماس ادامه خواهد داشت، ״پایان خصومت״، ״خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه״ و .... وعده ای پوچ و وعده سرخرمن است.

مرحله سوم که از وعده سرخرمن هم فراتر میرود چرا که بازسازی نوار غزه و بازگشت آرامش و زندگی به این منطقه، که حداقل ۲۰ سال به طول می انجامد، بدون پایان دادن به محاصره نوار غزه و کوتاه کردن دست اسرائیل از زندگی مردم فلسطین، بی معنی و حرف مفت است. امری که نه در طرح بایدن و نه قطعنامه شورای امنیت کمترین اشاره ای به آن نشده است.

استقبال دولتهای عربی از این طرح بعنوان راه نجاتی ״هرچند موقت״، ״هرچند ناچیز״ برای مردم اسیر در نوار غزه، شارلاتانیسم کامل این دولتها و سران آن را در سوء استفاده از بی پناهی، درماندگی و استیصال مردمی است که هشت ماه است در برابر چشمان شان هر روز و هر لحظه قربانی میشوند، به نمایش میگذارد.

این طرح زمانی روزی میز آمده که از طرفی بخشی از هیئت حاکمه اسرائیل (فرماندهان ارتش و موساد) به غیر ممکن بودن پیروزی پی برده است. پی برده است که با ادامه نسل کشی و کشتار در نوار غزه و شکست این سیاست، نه بدلیل "مقاومت" حماس که بدلیل فشار بشریت متمدن و آزادیخواه در سرتاسر جهان و بدلیل بحران سیاسی و اجتماعی داخلی اسرائیل، بیش از پیش در باطلاق خود ساخته فروخواهد رفت. از این روست که مدتی است برای آتش بسی هرچند کوتاه مدت، بازگرداندن اسرا و کم کردن فشار داخلی و تمدید قوای نیروی نظامی فرسوده شده خود تلاش میکنند.  

این طرح تاکتیکی برای تخفیف کشتار و نسل کشی برای مدت زمانی کوتاه، وقت خریدن برای دولت اسرائیل و کم کردن فشار جنبش جهانی حمایت از مردم فلسطین است. جنبشی که در غیاب آن، دول غربی در حمایت و شرکت در ״جنگ نامحدود״ نتانیاهو علیه مردم فلسطین تردید نمیکردند و چهار نعل برای پیروزی دولت فاشیست اسرائیل در آن می تاختند. این طرح برای نجات نتانیاهو از بحران سیاسی است که او و کابینه فاشیست اش در آن دست و پا میزنند. این طرح بخشی از کمپین انتخاباتی بایدن برای فرار از فشار این جنبش عظیم و توده ای است که مهر خود را نه فقط بر تحولات خاورمیانه، بر حل مسئله فلسطین که بر سیاست در جهان، از کشورهای عربی و اسرائیل، تا اروپا و امریکا و آینده سیاسی احزاب و نیروهای سیاسی آن زده است.

این طرحی برای ممانعت از فرو رفتن بایدن و نتانیاهو در ״باطلاق غزه״ و عواقب نسل کشی و جنایت مشترک شان علیه بشریت است. این طرحی برای ״از آسیاب افتادن آبها״ و آرام کردن اوضاع و تدارک تعرضهای بعدی است! این طرح راه فرار بایدن و نتانیاهو از بحران و بن بست است. تلاشی است برای بستن پرونده بایدن بعنوان شریک جرم نسل کشی در نوار غزه، را حداقل تا انتخابات در ماه نوامبر!  

کافی است اینها کمی از حباب "لالالند"ی خود و میدیای آن، از دنیای ابله ترین ژورنالیستها در بی بی سی و "اسکای نیوز" و ... که برای تمجید و تائید سران جهان آزاد مسابقه گذاشته اند، فاصله بگیرند تا متوجه قضاوت مردم متمدن و آزادیخواه و شهروندان فهیم در جهان شوند. تا متوجه فروپاشی امپراطوری دروغ و ریا، امپراطوری جنگ و کشتار، امپراطوری ״جامعه جهانی״ در همه ابعاد سیاسی-اجتماعی و اقتصادی آن شوند. متوجه شوند با هیچ بالماسکه و شعبده بازی نمیتوان سیاهی هشت ماه کشتار را از اذهان پاک کرد.

متوجه شوند که نمیتوان مسئولین و مسببین این جنایت را یک شبه از جانی و فاشیست به مبشرین صلح و آرامش تبدیل کرد. نمیتوان جنبشی عظیم و جهانی را با چنین شعبده بازی های مضحکی به خانه راند. این جنبش مهر خود را بر زندگی و سوخت و ساز جهان زده است. این جنبش مهر عدم مشروعیت خود را بر ساختار کشوری، اروپایی و جهانی زده است. رها شدن از این جنبش ممکن نیست! این ها ابله نیستند! در بن بست، همه راههای فرار را امتحان میکنند! این جنبش این راه فرار را هم برویشان بسته است.

۱۳ ژوئن ۲۰۲۴

منتشر شده در نشریه حکمتیست هفتگی شماره ۵۱۵