هنوز بحران کرونا به پایان نرسیده است، سران، تئوریسین ها، متفکرین و چماقداران حاکمیت همگی گوشها را به زمین چسبانده و وقوع زمین لرزه های "تهدید آمیز" را به هم هشدار میدهند و خود را برای مقابله با آن آماده میکنند. اخیرا حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و"سید خندان" ، "لیدراصلاح طلبان" به حرف آمده اند. خاتمی با فراخوان "درک اوضاع وخیم" و "همبستگی" صفوف بالا و"سردار کرمی" با اعلام آمادگی اوباش خود برای سرکوب و مقابله با "تهدیدهای رو به افزایش در سال ۹۹"، همگی بر یک ساز می کوبند!

خاتمی، این"لیدر" در حال افول "اصلاحات" که عبور از او در دستور کار"اصلاح طلبان" قرار گرفته، در سخنرانی خود در نشست ماهانه "بنیاد باران" وخامت اوضاع و تهدیدها را گوشزد میکند. خاتمی از وضعیت وخیم اقتصادی، از "کوچک و پرتاب شدن طبقه متوسط به سمت طبقات محروم تر"، از "ضعیف شدن سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان"، از "بی اعتمادی مردم به حاکمیت و خشم آنها" و بالاخره از"سیکل خشونت" میگوید. خاتمی با انتقاد از انفعال اصلاح طلبان در عرض اندام بعنوان جناحی با آلترناتیو و دست اندرکار، با فراخوان به اینکه "منتقد" نباشید، هشدار میدهد که اگر هر دو جناح "اختلافات را کنار نگذارند" و با "درایت" عمل نکنند کل "نظام" بر باد میرود.

این قطعا اولین و آخرین هشدار سران رژیم و تلاش برای پایان دادن به وضعیت متشتت بالا برای "نجات نظام" نیست. خاتمی با اعلام اینکه "گوشه چشمی به قدرت ندارم" و با تجویز نصایح "تقویت همبستگی"، فراخوان "آشتی ملی" و آتش بس میان دو جناح بر سر تقسیم قدرت در بالا، به نفع اتحاد در جنگ "مشترک" شان با پائین، میدهد! فراخوان خاتمی یکدست شدن بالا برای مقابله با پائینی ها در خیزش های اجتماعی بعدی است.

 پرونده "اصلاح طلبی" و استفاده حتی ابزاری مردم از تخاصمات بالایی ها، در دیماه ۹۶ بسته شد! مقعطی که کنده شدن بخش وسیعی از مردم متوهم از این جنبش، خلع سلاح این جناح در تقابلهای درونی بعنوان سوپاپ اطمینان را به همراه داشت. دیماه ۹۶ شروع بحران هویتی این جناح و بازبینی در سطوح بالای این جناح بود.

خاتمی با اعلام اینکه "پایه اجتماعی اصلاحات" از دست رفته است، برخلاف طیفی از اصلاح طلبان در کسب آبرو و مشروعیت مجدد و"نزدیکی" به پایه از دست داده خود، فراخوان میدهد برای حفظ نظام جدال درونی را کنار بگذارید و با رقیب متحد شوید! "آشتی ملی" و "همبستگی" بالایی ها فرمولهای این فراخوان به اتحاد اند. کنار گذاشتن جنگ بر سر قدرت و اتحاد برای نجات نظام!  آماده شدن برای ورود به جدالهای اصلی پیش رو و رفتن به پیشواز "سیکل خشونتها" است.

پشت فراخوان به همبستگی جناح ها، اعلام از دست دادن "سرمایه و پایه اجتماعی"، انتقاد از"انفعال" اصلاح طلبان، فراخوان به "همبستگی" و "آشتی ملی"، همه و همه تلاش خاتمی در متوجه کردن صفوف "اصلاح طلبان" به خطیر بودن اوضاع خوابیده است. متوجه کردن "اصلاح طلبان" شکست خورده و سرگردان به بیهودگی تلاش در کسب مشروعیت، در نزدیک شدن جنگ آخر طبقه کارگر و مردم محروم با کل حاکمیت و ضرورت پیوستن به صف سردار کرمی و یگان ویژه برای دفاع از"نظام"!

خاتمی حق دارد مهمترین تهدید برای "نظام" نه تحریمها، نه تقابل با امریکا و عربستان و"دشمنان خارجی" که خشم و نفرت پائینی ها این دشمنان داخلی،"سیکل خشونت" و سر بلند کردن مجدد جنبش اعتراضی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی است. همان جنبشی که "سردار کرمی" خود را برای مقابله با آن آماده میکند. جنبشی که علیرغم "بحران کرونا" شریان آن در اعماق جامعه از فولاد و هفت تپه تا پتروشیمی و معادن کرمان، از کارگران شهرداری تا دستفروشان، از شرکت واحد تا آذرآب، از معلمان و دانشجویان تا پرستاران در جریان است.

خاتمی و کرمی یا هنوز به ابعاد واقعی و گسترده "تهدیدات" و "مخاطرات" مقابل جمهوری اسلامی پی نبرده اند یا با کوچک نشان دادن ابعاد آن سعی میکنند توان خود در مقابله با ان را بزرگ نشان دهند!  این جنبش خود را برای بستن همیشگی پرونده "سیکل خشونت" و پایان دادن به چهل سال خشونت و توحش سازمان یافته، آماده و تجهیز میکند. جنبش علیه تبعیض و نابرابری، جنبش برای رفاه و سعادت همگانی، جنبش برای عدالت اجتماعی و آزادی٬ همان "خشونت" پايینی ها است که خاتمی چهل سال شاهد آن است و امروز  از آن ترسیده است! جنبشی که پرچم رادیکال و سوسیالیستی را انتخاب کرده و میرود تا  با بورژوازی و نمایندگان آن در حاکمیت تسویه حساب نهایی اش را بکند. جنبشی که هر روز قدرتمندتر، سازمان یافته تر و خودآگاه تر عرض اندام میکند.

پیام خاتمی را علاوه بر صفوف اصلاح طلبان و فرمانده یگان ویژه و همه سران و فرماندهان نظام و خامنه ای، گورکنان شان در اعماق جامعه هم شنیدند! این فرمان حمله در آخرین سنگر های "اعلام شکست"، است! فاصله این ابراز آمادگی برای مقابله با صف محرومین تا بلند کردن پرچم سفید تسلیم در دستان همگی شان از خاتمی و روحانی و فرمانده یگان ویژه و خامنه ای تا همه مقامات شان، نباید بیش از این طولانی شود! جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، جنبش کارگری و سوسیالیستی برای دادن این پرچم بر دستان همگی شان، از دیماه سه سال پیش خود را آماده کرده است.

 

۱۴ مه ۲۰۲۰

 

منتشر شده در نشری هفتگی حکمتیست شماره ۳۰۷

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter