مردم آزاده و عزیز ایران

در شرایطی که جامعه بشری با یک فاجعه انسانی روبرو است، در شرایطی که شیوع ویروس کرونا و قربانی شدن بیش از هزار نفر در ایران طی چند هفته گذشته، در کنار از دست دادن عزیران مان در آبانماه و دیماه سال گذشته، امکان روزهایی فارغ از دست و پنجه نرم کردن با معضلات و مصائب، امکان داشتن لحظات و روزهای هرچند کوتاه و موقتی برای شادی و لذت بردن از در کنار هم بودن را از ما گرفته است، برگزاری نوروزی شاد غیرممکن است.

سال ۹۸ فقط سال تحمیل فقر، سال سرکوب، سال استبداد و زندان و از دست دادن عزیزانمان نبود، سال ۹۸ همزمان سال خیزش آبانماه، سال خیزش دیماه، سال اعتراض های توده ای، سال جدالی سراسری برای سعادت، برابری و آزادی برای همگان و سال نزدیکی ها و پیوندها و همبستگی های وسیع تر و عمیق تری بین میلیونها مردم گرفتار در چنگال حکومت، هم  بود. سالی که میرفت تکلیف حاکمیت سیاه را، با فقر و تباهی و دشمنی اش با زندگی ما، یکسره کند. در آستانه سال جدید بیائید اجاز ندهیم ابعاد فاجعه امروز این واقعیت را، نزد خودمان و نزدیکان مان و در چشم دشمنان مان، کمرنگ کند.

در این روزهای سخت، روزهایی که عزیزانمان را نه فقط بدلیل فقر و محرومیت و بیماری، که بعلاوه بدلیل بی مسئولیتی مطلق حاکمیت در اختصاص حداقلی از امکانات پیشگیری از شیوع این بیماری، در رسیدگی به وضعیت بیماران، از دست میدهیم، شاهدیم که مردم و بویژه جوانان، پشت به حاکمیت و در بی اعتمادی مطلق به آن، چگونه دست در تنها سرمایه و خزانه خود کرده اند و بر متن قساوت کامل حاکمیت، آن را بکار انداخته اند. همبستگی، اتحاد، همیاری و اتکا به عمل مستقیم خود، تنها سرمایه مردم در ایران است که در جدال ها و بحران های قبلی، طی چهل سال گذشته و بخصوص از دیماه سه سال پیش کسب کرده و  اندوخته اند و امروز آنرا به کار میگیرند.

تنها و تنها این سرمایه و این همبستگی و تلاش مستقیم مردمی است که هر روز بیش از پیش میرود که به نیرو و قدرت متحد و همبسته خود، باور کند و بر آن تکیه کند و در این باطلاق تباهی و سیاهی که به حق همه مردم را به هراس انداخته است، چون نوری در انتهای تونل راه برون رفت را نشان میدهد.

 امروز همه ما شاهد موج انسانی همیاری و امدادگری هستیم. شاهد فداکاری بخش وسیعی از جوانانی هستیم که برای کمک به سالمندان، محرومان، کودکان روانه خیابانها و محلات، مراکز کار شده اند. این انسانیت، این عشق به همنوع نقطه امیدی است که  میتوان با تکیه برآن، نوروز و بهار سال جدید را تازه کرد و گرامی داشت.

ما قطعا این فاجعه را پشت سر میگذاریم! از صمیم قلب امیدواریم با حداقل خسارات انسانی آن را پشت سر بگذاریم!  اما بی تردید با پشت سرگذاشتن آن کار ناتمام به زیر کشیدن این حاکمیت سیاه را،  به پایان میبریم.

از طرف رهبرى حزب حکمتیست (خط رسمی) سال نو را به شما تبریک میگویم، برای شما آرزوی سلامتی، تندرستی  را دارم و سالی سرشار از سلامتی و سعادت را برایتان آرزو میکنم.

 

آذر مدرسی

دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter