مردم آزاده ایران

از طرف رهبری حزب حکمیتست (خط رسمی) سال نو را از صمیم قلب به شما تبریک میگویم.

در شرایطی که از نظر معیشتی و اقتصادی سال بسیار سخت و مصیبت باری را پشت میگذاریم و حاکمیت هر روز وعده کوچک و کوچک تر کردن سفره اکثریت محروم را میدهد، سال دیگری را آغاز میکنیم.

سال گذشته اما تنها تحمل بار مصائب معیشتی و زیستی و سرکوب ها نبود، بعلاوه و مهمتر سال قدرت نمایی ما، محکومین و محرومین، هم بود!

سالی را که  پشت سرگذاشتیم، سالی متفاوت از سالهای دیگر بود! سال قدرت نمایی ما و بی قدرتی حاکمیت در ساکت نگاه داشتن ما، سال به لرزه در آوردن پایه های نظام ارتجاعی و ضد بشری حاکم در ایران، سال امید به آینده ای آزاد و  برابر!

سال ۹۷ برای ما اکثریت این جامعه سال عروج جنبش رادیکال و عدالتخواهانه برای پایان دادن به نظم موجود بود. سال عرض اندام قدرتمند طبقه کارگر برای به پیروزی رساندن این جنبش با پرچم و آلترناتیو انقلابی خود برای آینده ای آزاد،  انسانی و برابر بود.

سال ۹۷ سال عزم جرم زنان و مردان آزادیخواه برای پایان دادن به آپارتاید جنسی، به فقر، به حاکمیت مذهبی، به نا امنی، به سرکوب و دیکتاتوری به قدرت و توان خود بود. سال ۹۷ برای ما سال امید، اعتماد و خوش بینی به آینده و سال هراس و کابوس مرگ برای سران نظام بود.

به یمن همین پیشروی ها، امروز بیشتر از هر زمانی  آینده روشن، آینده ای برابر، آزاد، سعادتمند، آینده ای امن، مرفه و انسانی، به نیروی قدرت خود از پایین، ممکن و  نزدیک است.

سال ۹۸ میتواند و باید سال به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، سال پایان دادن به چهل سال حاکمیت جهل و فقرو سرمایه در ایران بدست و به قدرت ما باشد.

 با امید به اینکه سال ۹۸ سال ساختن جامعه ای آزاد، برابر، مرفه و انسانی، جامعه ای به دور از فقر و تبعیض و نابرابری، جامعه ای سعادتمند، آزاد و شاد باشد، نوروز را به تک تک شما عزیزان تبریک میگویم.

زنده باد آزدی، زنده باد برابری

آذر مدرسی

دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ 

 

 

 

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter