فاجعه بیروت و قربانی شدن صدها نفر و ویرانی بخشی از بیروت، میرود به نقطه تعیین کننده ای در تحولات سیاسی در لبنان و بویژه در سیر خیزش عظیم توده ای برای پایان دادن به پروژه قومی و مذهبی کردن لبنان، خلاصی از حاکمیت قومی-مذهبی و فاسد و پایان دادن به فقر و فلاکت تبدیل شود.

 پیش از این فاجعه هم، بحران اقتصادی در لبنان و خطر فروپاشی اقتصادی، گسترش اعتراضات توده ای، بحران سیاسی و خطر به زیر کشیده شدن کل سیستم و حاکمیت موزائیکی در لبنان و تاثیرات آن در فضای سیاسی متحول منطقه ای که دستخوش اعتراضات و خیزشهای توده ای است، معضل نه فقط حاکمیت در لبنان که معضل بورژوازی منطقه ای و جهانی بود. انفجار بیروت در این میان به امکان و دریچه ای نه فقط برای حل و فصل کشمکش های منطقه ای و جهانی که برای حفظ سیستم موجود در لبنان، سرپا نگاه داشتن حکومت موزائیکی، حتی به بهای تغییراتی در توازن قوا میان بلوکها و نیروهای سیاسی در لبنان، تبدیل شده است.

 حضور فوری مکرون، به نمایندگی از طرف دول اروپایی در لبنان و ملاقات وی با سران همه احزاب منجمله حزب الله لبنان، علیرغم مخالفت های لفظی امریکا، اعلام آمادگی حزب الله برای "اصلاحات" و مذاکره، اعلام آمادگی اروپا و صندوق بین المللی پول برای نجات اقتصاد لبنان به شرط "رفع موانع دریافت کمکهای خارجی" و برون رفت حاکمیت از "بحران سیاسی" صورت مسئله مشترک طراحان سناریوی ارتجاعی علیه مردم لبنان بود. سناریوی نجات حکومت موزائیکی لبنان! در این میان نق زدنهای قدرتهای منطقه ای از ایران تا ترکیه بر سر سهم و نقش خود در لبنان و منطقه و ... حاشیه های نه چندان مهم این توافق عمومی بود.

 هشدارهای مداوم سران و مقامات دول اروپایی مبنی بر اینکه بدون اصلاحات فوری و تلاش برای "جلوگیری از تداوم وضعیت آشفته کنونی"، لبنان میتواند به یک کشور "سرکش" تبدیل شود در کنار اینکه اولویت فرانسه، و بالطبع اروپا، "بازگرداندن لبنان به وضعیت با ثبات سیاسی و اقتصادی قبلی" خود است، بیان روشن این استراتژی جدید بورژوازی غرب در مقابله با مردمی است که اتفاقا نه بازگشت به "دوره با ثبات قبلی" که عبور از آن مقطع و ورود به دوره جدیدی از مبارزه است که دست همه نیروهای ارتجاعی، از حزب الله تا فالانژها، را از زندگی شان کوتاه كنند.  در این میان ادعای مکرون که "ما در کنار مردم لبنان خواهیم ماند" طنز تلخی بیش نیست.

 توافق سریع همه نیروهای سیاسی بر سر نخست وزیر "سنی و سکولار"!، سفر دوباره مکرون به لبنان، برنامه ریزی قدم به قدم "اصلاحات" و شروط دول اروپایی برای کمکهای اقتصادی، برنامه روشن برای کم کردن فشار اقتصادی و بحران حکومتی در لبنان، برای نجات حکومت قومی-مذهبی و نیروهای ارتجاعی از زیر تیغ اعتراض مردم معترض و مقابله با مردمی است که برای به زیر کشیدن آن دو سال است مبارزه میکنند. برنامه سلاخی کردن جنبش توده ای مردم لبنان برای خلاصی از شر ارتجاع حاکم و متحدین منطقه ای و جهانی آن!

امروز این مهمترین تهدید در مقابل خیزش مردم لبنان برای آزادی، رفاه و برابری است. باید این تهدید را جدی گرفت!

 

 ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰

 

منتشر شده در نشریه هفتگی حکمتیست شماره ۳۲۴

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter